Zahlasujte o Naj chalupu Slovenska

Súťažná chalupa č.1_Jesen 2018 Radek Přikryl

Konečný počet hlasov: 48064

Ďakujeme, hlasovanie bolo ukončené