Zahlasujte o Naj chalupu Slovenska

Súťažná chalupa č.9_Jeseň 2018 Michal Votýpka

Konečný počet hlasov: 10952

Ďakujeme, hlasovanie bolo ukončené