Súťaž o Naj chalupu

Vyhlasujeme veľkú súťaž o NAJ CHALUPU, kde sa objaví niekoľko krásnych chalúp, ktoré budú bojovať o tento titul. Týždeň čo týždeň budete tu na našej stránke nachádzať po odvysielaní epizódy video aktuálnej súťažnej chalupy. Hlasovať môžete pomocou SMS správy na číslo 7504 s textom SMS: CHALUPA X, kde X je čislo chalupy.

Zahlasujte o Naj chalupu

Súťažná chalupa č.33_Jeseň 2019 EVA KYSELOVIČOVÁ_JABLONKAHlasov: 21

Hlasujte za túto chalupu a pošlite SMS s textom
CHALUPA(medzera)33
Zo Slovenska na číslo 7504
Z Českej republiky na číslo 900 11 20
Cena odpovednej SMS pre SR je 1 EUR s DPH, pre CZ 20 kč vrátane DPH.
Hlasy sú aktualizované raz za týždeň.

Súťažná chalupa č.32_Jeseň 2019 KAMILA KREJCAROVÁ_PÍSEČNÉHlasov: 21

Hlasujte za túto chalupu a pošlite SMS s textom
CHALUPA(medzera)32
Zo Slovenska na číslo 7504
Z Českej republiky na číslo 900 11 20
Cena odpovednej SMS pre SR je 1 EUR s DPH, pre CZ 20 kč vrátane DPH.
Hlasy sú aktualizované raz za týždeň.

Súťažná chalupa č.31_Jeseň 2019 RADEK HADRBOLEC_PLAČKOV DOM PRE VYSOČINUHlasov: 73

Hlasujte za túto chalupu a pošlite SMS s textom
CHALUPA(medzera)31
Zo Slovenska na číslo 7504
Z Českej republiky na číslo 900 11 20
Cena odpovednej SMS pre SR je 1 EUR s DPH, pre CZ 20 kč vrátane DPH.
Hlasy sú aktualizované raz za týždeň.

Súťažná chalupa č.30_Jeseň 2019 MICHAELA STRÝČKOVÁ_SENOHRAD DOBRÝ ROČNÍKHlasov: 265

Hlasujte za túto chalupu a pošlite SMS s textom
CHALUPA(medzera)30
Zo Slovenska na číslo 7504
Z Českej republiky na číslo 900 11 20
Cena odpovednej SMS pre SR je 1 EUR s DPH, pre CZ 20 kč vrátane DPH.
Hlasy sú aktualizované raz za týždeň.

Súťažná chalupa č.29_Jeseň 2019 ANDREJ LUCINKIEWICZ_ŠPANIA DOLINAHlasov: 61

Hlasujte za túto chalupu a pošlite SMS s textom
CHALUPA(medzera)29
Zo Slovenska na číslo 7504
Z Českej republiky na číslo 900 11 20
Cena odpovednej SMS pre SR je 1 EUR s DPH, pre CZ 20 kč vrátane DPH.
Hlasy sú aktualizované raz za týždeň.

Súťažná chalupa č.27_Jeseň 2019 MICHAL PASTIER_ANUAZU VOJKAHlasov: 67

Hlasujte za túto chalupu a pošlite SMS s textom
CHALUPA(medzera)27
Zo Slovenska na číslo 7504
Z Českej republiky na číslo 900 11 20
Cena odpovednej SMS pre SR je 1 EUR s DPH, pre CZ 20 kč vrátane DPH.
Hlasy sú aktualizované raz za týždeň.

Súťažná chalupa č.26_Jeseň 2019 ELENA REPČÍKOVÁ_TEKOVSKÉ LUŽANYHlasov: 75

Hlasujte za túto chalupu a pošlite SMS s textom
CHALUPA(medzera)26
Zo Slovenska na číslo 7504
Z Českej republiky na číslo 900 11 20
Cena odpovednej SMS pre SR je 1 EUR s DPH, pre CZ 20 kč vrátane DPH.
Hlasy sú aktualizované raz za týždeň.

Súťažná chalupa č.25_Jeseň 2019 HANA TOPINKOVÁ_POUZDŘANYHlasov: 214

Hlasujte za túto chalupu a pošlite SMS s textom
CHALUPA(medzera)25
Zo Slovenska na číslo 7504
Z Českej republiky na číslo 900 11 20
Cena odpovednej SMS pre SR je 1 EUR s DPH, pre CZ 20 kč vrátane DPH.
Hlasy sú aktualizované raz za týždeň.

Súťažná chalupa č.24_Jeseň 2019 TEREZA BARTULCOVÁ_HUKVALDYHlasov: 91

Hlasujte za túto chalupu a pošlite SMS s textom
CHALUPA(medzera)24
Zo Slovenska na číslo 7504
Z Českej republiky na číslo 900 11 20
Cena odpovednej SMS pre SR je 1 EUR s DPH, pre CZ 20 kč vrátane DPH.
Hlasy sú aktualizované raz za týždeň.

Súťažná chalupa č.23_Jeseň 2019 PETER MURKO_LÚČKA 2Hlasov: 130

Hlasujte za túto chalupu a pošlite SMS s textom
CHALUPA(medzera)23
Zo Slovenska na číslo 7504
Z Českej republiky na číslo 900 11 20
Cena odpovednej SMS pre SR je 1 EUR s DPH, pre CZ 20 kč vrátane DPH.
Hlasy sú aktualizované raz za týždeň.

Súťažná chalupa č.22_Jeseň 2019 ALŽBETA ĎURAJDOVÁ_HEĽPAHlasov: 65

Hlasujte za túto chalupu a pošlite SMS s textom
CHALUPA(medzera)22
Zo Slovenska na číslo 7504
Z Českej republiky na číslo 900 11 20
Cena odpovednej SMS pre SR je 1 EUR s DPH, pre CZ 20 kč vrátane DPH.
Hlasy sú aktualizované raz za týždeň.

Súťažná chalupa č.21_Jeseň 2019 LORÁNT VARGA_LÚČKAHlasov: 58

Hlasujte za túto chalupu a pošlite SMS s textom
CHALUPA(medzera)21
Zo Slovenska na číslo 7504
Z Českej republiky na číslo 900 11 20
Cena odpovednej SMS pre SR je 1 EUR s DPH, pre CZ 20 kč vrátane DPH.
Hlasy sú aktualizované raz za týždeň.

Súťažná chalupa č.20_Jeseň 2019 VÁCLAV BEZUCHA_STARÝ KLÍŽHlasov: 80

Hlasujte za túto chalupu a pošlite SMS s textom
CHALUPA(medzera)20
Zo Slovenska na číslo 7504
Z Českej republiky na číslo 900 11 20
Cena odpovednej SMS pre SR je 1 EUR s DPH, pre CZ 20 kč vrátane DPH.
Hlasy sú aktualizované raz za týždeň.

Súťažná chalupa č.19_Jeseň 2019 ANDREA GESEOVÁ_PUSTÉ SADYHlasov: 127

Hlasujte za túto chalupu a pošlite SMS s textom
CHALUPA(medzera)19
Zo Slovenska na číslo 7504
Z Českej republiky na číslo 900 11 20
Cena odpovednej SMS pre SR je 1 EUR s DPH, pre CZ 20 kč vrátane DPH.
Hlasy sú aktualizované raz za týždeň.

Súťažná chalupa č.18_Jeseň 2019 LÝDIA ŠUCHOVÁ_DOLNÁ RESLAHlasov: 29

Hlasujte za túto chalupu a pošlite SMS s textom
CHALUPA(medzera)18
Zo Slovenska na číslo 7504
Z Českej republiky na číslo 900 11 20
Cena odpovednej SMS pre SR je 1 EUR s DPH, pre CZ 20 kč vrátane DPH.
Hlasy sú aktualizované raz za týždeň.